Decontaminatie-consultancy

We werken met een innovatieve decontaminatietool. Dit houdt in dat er een simulatiemodel van het watersysteem wordt opgebouwd. Met dit simulatiemodel is het mogelijk om de oorzaak van de contaminatie in snel tempo “virtueel” op te sporen. Immers, indien de oorzaak niet weggenomen wordt, zal de legionella-concentratie in het systeem na verloop van tijd weer toenemen. Er zullen verschillende voorstellen gedaan worden om de oorzaak aan te pakken door een renovatiemaatregel uit te voeren. Het simulatiemodel voorspelt op voorhand de effecten van de verschillende renovatiemaatregelen. Dus er wordt geen tijd verloren met het uittesten van afzonderlijke maatregelen in de praktijk. Aanvullend kunnen er voorstellen tot energiebesparing gedaan worden.

Étape 1

Melding legionella-probleem

In de eerste stap ontvangen wij van de klant de melding van een legionella-probleem. Deze melding wordt discreet behandeld.

Étape 2

Bestuderen hydraulisch schema

Vervolgens gaan we de sanitair warmwaterinstallatie bestuderen aan de hand van het hydraulisch schema. Vragen en onduidelijkheden hierbij worden opgelijst.

Étape 3

Bezoek ter plaatse

In de 3de stap gaan we op plaatsbezoek. De vragen die er nog waren na het bestuderen van het hydraulisch schema worden hierdoor beantwoord.

Étape 4

Uitvoeren bijkomende metingen

Indien nodig of gewenst kunnen we bijkomende metingen uitvoeren. Dit kan gaan van metingen van temperaturen, debieten tot legionella-concentraties.

Étape 5

Opstellen simulatiemodel

Met behulp van onze decontaminatietool wordt het casespecifiek simulatiemodel opgebouwd en uitgerekend binnen de 24 uur na het verkrijgen van de nodige gegevens (hydraulisch schema en bezoek ter plaatse). Ons casespecifiek simulatiemodel laat ons toe om de contaminatie-oorzaken te achterhalen in bestaande gecontamineerde gebouwen, en vervolgens geschikte decontaminatiemaatregelen te kiezen voor het gecontamineerde systeem.

Een casespecifiek simulatiemodel kan opgesteld worden voor elk gebouw met een warmwatervraag, denk maar aan sportcomplexen, hotels, woonzorgcentra en ziekenhuizen.

Étape 6

Uitrekenen varianten qua renovatie en/of sturing

Het volledige warmwatersysteem van uw gebouw wordt dynamisch gesimuleerd, dit laat toe om de temperaturen en de legionella-concentraties doorheen het systeem op iedere ogenblik te voorspellen. Zo kan het contaminatierisico geassocieerd met een bepaald onderdeel van de installatie beoordeeld worden, temperatuurregimes geoptimaliseerd en het contaminatierisico verminderd. Bovendien kan het simulatiemodel ook ingezet worden om energiebesparingsstrategieën voor te stellen.

Nu het simulatiemodel opgesteld is, kunnen we de effectiviteit van verschillende renovatiemaatregelen en/of sturingen “virtueel” testen alvorens deze maatregelen in de praktijk te implementeren (bv. het isoleren van bepaalde leidingen, inregelen van bepaalde kringen, enzovoort).

Étape 7

Advies over meest effectieve maatregel(en)

Aan de hand daarvan verlenen wij advies over welke casespecifieke maatregelen er voor zullen zorgen dat de contaminatie verdwijnt en niet meer terugkeert. De maatregelen die we voorstellen zijn duurzaam en effectief op lange termijn. Belangrijke parameters hierbij zijn gezondheid, energiegebruik, watergebruik en/of kost.

Étape 8

Ondersteuning bij uitvoering

De klant kiest welke maatregel voor hem het meest haalbaar is, wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van deze maatregel(en).


Conditions généralesennlfr© LoWatter 2020 | Tous droits réservés. Conçu et développé par Leunes Media.