Contrôle de la Légionnella dans l'eau du robinet

Nous fournissons une solution structurelle à votre problème de la Légionnella. Avec une méthode durable unique, sans ajouter de produits chimiques à votre eau potable

Plus d'infosMerci de nous contacter

Wie zijn we?

LoWatter is een dienstverlening van de Universiteit Gent. Aan de Universiteit Gent wordt reeds vele jaren wetenschappelijk onderzoek verricht naar Legionella in sanitair warmwatersystemen. Centraal in dit onderzoek staat het evenwicht tussen gezondheid en energiebesparing.

Als deel van de Universiteit Gent kunnen we steeds rekenen op ondersteuning van de Universiteit en liggen we mee aan de basis van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

<p>LoWatter is een dienstverlening van de <strong>Universiteit Gent</strong>. Aan de Universiteit Gent wordt reeds vele jaren wetenschappelijk onderzoek verricht naar Legionella in sanitair warmwatersystemen. Centraal in dit onderzoek staat het evenwicht tussen gezondheid en energiebesparing.</p>
<p>Als deel van de Universiteit Gent kunnen we steeds rekenen op ondersteuning van de Universiteit en liggen we mee aan de basis van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.</p>

Wat doen we?

Sinds kort zijn we ook actief in de praktijk en brengen zo onze kennis naar het werkveld. In eerste instantie willen we via consultancy casespecifieke kennis verschaffen rond decontaminatie en energiebesparing. Aanvullend geven we ook advies omtrent het ontwerp en de monitoring van warmwaterinstallaties. Bijkomend kunnen we meer specifieke R&D uitvoeren met onze legionella-proefstand.

<p>Sinds kort zijn we ook actief in de praktijk en brengen zo onze kennis naar het werkveld. In eerste instantie willen we via consultancy casespecifieke kennis verschaffen rond <strong>decontaminatie en energiebesparing</strong>. Aanvullend geven we ook advies omtrent het ontwerp en de monitoring van warmwaterinstallaties. Bijkomend kunnen we meer specifieke R&#x26;D uitvoeren met onze legionella-proefstand.</p>

Hoe doen we dit?

Wij bieden een structurele oplossing om uw legionella-probleem met wortel en tak uit te roeien.

Concreet wil dit zeggen dat we snel en efficiënt de oorzaak van een contaminatie in een warmwatersysteem kunnen opsporen, met behulp van onze sterke UGent know-how en ons predictief Legionella pneumophila simulatiemodel. Dit zelf ontwikkelde dynamisch simulatiemodel laat toe om de legionella-concentratie te berekenen op iedere locatie in het systeem voor elk casespecifiek systeem.

Naast het opsporen van de oorzaken die tot te hoge legionella-concentraties in het systeem leiden, kunnen we casespecifiek verschillende oplossingen met elkaar vergelijken om zo tot de meest duurzame en (kost)effectieve oplossing te komen alvorens die in de praktijk te implementeren.

<p>Wij bieden een <strong>structurele oplossing</strong> om uw legionella-probleem met wortel en tak uit te roeien.</p>
<p>Concreet wil dit zeggen dat we snel en efficiënt de oorzaak van een contaminatie in een warmwatersysteem kunnen opsporen, met behulp van onze sterke UGent know-how en ons <strong>predictief Legionella pneumophila simulatiemodel</strong>. Dit zelf ontwikkelde dynamisch simulatiemodel laat toe om de legionella-concentratie te berekenen op iedere locatie in het systeem voor elk casespecifiek systeem. </p>
<p>Naast het opsporen van de oorzaken die tot te hoge legionella-concentraties in het systeem leiden, kunnen we casespecifiek verschillende oplossingen met elkaar vergelijken om zo tot de <strong>meest duurzame en (kost)effectieve oplossing</strong> te komen alvorens die in de praktijk te implementeren.</p>

Wat maakt onze technologie uniek?

De oplossingen die wij voorstellen zijn duurzaam, het feit dat we geen chemicaliën toevoegen aan het drinkwater maakt onze technologie uniek.

Ook onze methodiek is uniek. We combineren metingen, monitoring en simulaties. Dit zorgt voor een beter inzicht in het gehele warmwatersysteem en een effectieve oplossing waarbij we de oorzaak aanpakken.

<p>De oplossingen die wij voorstellen zijn duurzaam, het feit dat we <strong>geen chemicaliën toevoegen</strong> aan het drinkwater maakt onze technologie uniek.</p>
<p>Ook onze methodiek is uniek. We combineren metingen, monitoring en simulaties. Dit zorgt voor een beter inzicht in het gehele warmwatersysteem en een effectieve oplossing waarbij we de <strong>oorzaak aanpakken</strong>.</p>

Wie is onze doelgroep?

We focussen zowel op residentiële als publieke gebouwen met een grote warmwatervraag, denk hierbij aan appartementsgebouwen, woonzorgcentra, sportcomplexen, hotels en ziekenhuizen.

<p>We focussen zowel op residentiële als publieke <strong>gebouwen met een grote warmwatervraag</strong>, denk hierbij aan appartementsgebouwen, woonzorgcentra, sportcomplexen, hotels en ziekenhuizen.</p>

Comment pouvons-nous vous aider?

Votre bâtiment a-t-il un problème de la Légionella ou souhaitez-vous prendre des mesures préventives? Si vous pensez que nous pouvons faire quelque chose pour vous ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour une rencontre exploratoire. Chaque question est traitée de manière confidentielle.

Merci de nous contacter

Conditions généralesennlfr© LoWatter 2020 | Tous droits réservés. Conçu et développé par Leunes Media.