Adviesverlening bij ontwerp en monitoring

Wij verlenen advies tijdens de ontwerp-, renovatie- en/of commissioningsfase van een sanitair warmwatersysteem. De adviesverlening is gericht op eigenaars van gebouwen en vastgoedbeheerders en zal hen adviseren hoe ze hun installatie legionella-veilig kunnen ontwerpen, verbeteren en/of vervangen. Vervolgens zullen we ook meer energiezuinige en duurzame oplossingen voor een specifieke case voorstellen, zonder het risico op Legionella te verhogen.

We hebben ook heel wat ervaring met het monitoren van sanitair warmwatersystemen. Dit omvat het in kaart brengen van temperaturen, debieten en energieverliezen over het hele systeem. Zo kunnen we u onder meer adviseren over welke meettoestellen u bijkomend kan aanschaffen om de zwakkere punten in uw installatie te controleren en bijstaan bij het ontwerp van een volledig geautomatiseerd beheerssysteem.

left


Conditions généralesennlfr© LoWatter 2020 | Tous droits réservés. Conçu et développé par Leunes Media.