Maak kennis met ons team

Elisa Van Kenhove (°1991) behaalde haar diploma ‘Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur (Architectuurontwerp en Bouwtechniek)’ (UGent, 2014, grote onderscheiding) met een masterthesis over de optimalisatie van een GEOTABS kantoorgebouw.

Sinds 2014 is ze onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Bouwfysica van de UGent, met als voornaamste topics technische installaties in gebouwen, energiegebruik in woningen en renovatie van beschermd erfgoed. Daarnaast voert ze onderwijstaken uit.

In 2014 (start 1 januari 2015) kreeg Elisa een persoonlijke doctoraatsbeurs van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT/VLAIO) op het onderwerp ‘Gekoppelde thermohydraulische en biologische modellering van Legionella pneumophila besmetting in sanitair warmwatersystemen’. Dit doctoraat had als doel een simulatiemodel te ontwikkelen dat toelaat het contaminatierisico door Legionella pneumophila te onderzoeken in de ontwerpfase van sanitair warmwatersystemen en de effectiviteit van decontaminatietechnieken op een gecontamineerd systeem te testen. Dit model diende als basis voor het evalueren van veelgebruikte sanitair warmwaterinstallaties en hun energiezuinige alternatieven om zo tot nieuwe ‘best practice’ richtlijnen te komen. In 2018 behaalde Elisa haar doctoraat in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur.

In 2018 behaalde het LoWatter-team een valorisatiebeurs van het IOF (UGent) om het onderzoek verricht tijdens Elisa haar doctoraat te valoriseren.

In 2020 kreeg Elisa een persoonlijk spin-off mandaat van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ter voorbereiding op het oprichten van een spin-off bedrijf.

Lien De Backer (°1985) studeerde in 2009 af met grote onderscheiding als Industrieel Ingenieur (Hogeschool Gent) met een masterproef over 'Restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge. Stabiliteit van de toren met een FEM-analyse' (Buildsoft-pakket + ANSYS).

In augustus 2010 is Lien gestart als doctoraatsonderzoeker in de onderzoeksgroep Bouwfysica (UGent). Van 2010-2013 was Lien betrokken bij het onderzoeksproject 'Strategieën voor vochtmodellering van historische gebouwen om de schaderisico's te beheersen'. Dit werk was onderdeel van een FWO-project dat zich toelegt op de ontwikkeling van een simulatiestrategie om de relatie tussen buiten- en binnenklimaat, gebouwschil en HVAC-ontwerp in historische gebouwen te analyseren en om mogelijke schaderisico's voor het cultureel erfgoed te evalueren.

Gedurende deze jaren raakte Lien erg geïnteresseerd in gebouwsimulaties (met bijvoorbeeld: TRNSYS, Modelica, Energyplus, Matlab). Het ontwikkelen en gebruiken van simulatietools om specifieke cases uit de praktijk te modelleren en verbeteren is wat haar het meest aanspreekt.

Lien behaalde haar doctoraat in de Ingenieurswetenschappen in 2018.

Lien deed aanvullend consultancy-ervaring in de praktijk op bij Studiebureau Boydens waar ze gewerkt heeft als simulatie-expert.

Sinds 2018 (valorisatiebeurs IOF) maakt Lien deel uit van het LoWatter-team als R&D en simulatie-expert.

Emiel Vermeersch (°1996) behaalde zijn diploma ‘Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur (Architectuurontwerp en Bouwtechniek)’ (UGent, 2019, grote onderscheiding) met een masterthesis over 'Het ontwerp van een gezond én duurzaam warmwatersysteem - binnen een waterdichte regelgeving'.

Sinds 2019 is hij wetenschappelijk medewerker binnen de onderzoeksgroep Bouwfysica van de UGent, met als voornaamste focus het ontwerp en de opbouw van een legionella-proefopstelling. Daarenboven helpt hij mee met het opvolgen van monitoringcampagnes en decontaminatiestrategieën in met Legionella pneumophila gecontamineerde gebouwen.

In 2019 (valorisatiebeurs IOF) sloot Emiel aan bij het LoWatter-team als technische expert.


Algemene voorwaardenennlfr© LoWatter 2020 | Alle rechten voorbehouden. Ontworpen en ontwikkeld door Leunes Media.